Privacybeleid thelittlenailspot.nl

Gevestigd aan de Hillenraedtstraat 15, 6136 BR Sittard, Nederland.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 85196681

 

Binnen dit Privacybeleid leggen wij uit waarom we persoonsgegevens van je verwerken en hoe we dit doen. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze bestaande klanten en ook potentiële klanten die met ons contact opnemen in het kader van interesse in onze dienstverlening. The little nailspot heeft bepaalde informatie van je nodig om onze werkzaamheden te kunnen verrichten en wettelijke plichten te kunnen vervullen. Als wij geen persoonsgegevens van je ontvangen dan kan het zo zijn dan we helaas niet onze dienstverlening kunnen verlenen of producten kunnen verkopen aan je.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons iets over je vertellen en waaraan we je kunnen herleiden, direct of indirect. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele foto’s van je nagels dan wel de behandeling, IP-adres of informatie over je bankrekening als je via een elektronische wijze voor onze dienstverlening betaald. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en gegevens over strafrechtelijke, religieuze of politieke zaken. Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet, behalve als dit absoluut noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Verwerking persoonsgegevens
Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we dat wij je gegevens verzamelen, vastleggen, opslaan, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. Kortom, alles wat we ermee kunnen doen.


Deze persoonsgegevens ontvangen we van je als je klant bij ons bent, je registreert als klant of een contactformulier met je persoonsgegevens via de website stuurt. Ook als je gebruik maakt van onze diensten of producten of via een communicatiemiddel op enige wijze contact met ons opneemt.

 

Wat doen we met je persoonsgegevens?
We zullen uitsluitend je persoonsgegevens gebruiken op basis van een wettelijke grondslag namelijk:

– op basis van je toestemming;
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belastingaangifte);
– om het dienstverleningscontract dat we met je hebben gesloten goed te kunnen uitvoeren en;
– voor een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

We gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden: administratie, levering van producten en diensten, beheer van ons klantenbestand, marketingdoeleinden, aanbieden van passende producten en dienstverlening en de verbetering daarvan. Persoonsgegevens zullen enkel met derden worden gedeeld indien een wettelijke grondslag daarvoor is.

 

Rechten bij verwerking persoonsgegevens
Bij het verwerken van je persoonsgegevens heb je ook rechten. The Little Nailspot respecteert uw rechten. We streven ernaar om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te rekenen na je beroep op een van jouw rechten te reageren. Bij gecompliceerde verzoeken, behouden wij ons het recht voor om uiterlijk binnen twee maanden te reageren. Wij zullen je uiteraard laten weten binnen welke termijn wij zullen reageren. In sommige gevallen zullen wij helaas je verzoek moeten afwijzen, uiteraard zullen wij -indien dat wettelijk is toegestaan- je de reden van afwijzing laten weten.
De volgende rechten zijn van toepassing:

– recht van inzage (bekijken van je persoonsgegevens);
– recht op correctie (je persoonsgegevens aanpassen);
– recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege persoonlijke omstandigheden;
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht);
– recht op wissen van gegevens / recht op vergetelheid en;
– recht om een klacht in te dienen.

 

Bescherming persoonsgegevens
The Little Nailspot heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om er zorg voor te dragen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Daarnaast zijn wij verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen we je jouw persoonsgegevens niet onnodig of onrechtmatig aan derden verstrekken.

 

Bewaren persoonsgegevens
The Little Nailspot zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk is.

 

Contact & Vragen

Als je na het lezen van dit privacybeleid nog nadere vragen hebt dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

 

06 - 11345937

info@thelittlenailspot.nl

 

Dit Privacybeleid is geldig vanaf 17-01 2022 en is de eerste versie.  The Little Nailspot behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen vanwege wetgeving dan wel gewijzigde bedrijfsvoering.